Начало

Истории от прехода

Авторска поредица на журналиста Александър Коларов

Видяно в:
media-logo-007
media-logo-005
media-logo-003
media-logo-006
media-logo-001
media-logo-002
media-logo-004

#Цитати #Преходът #Идеология

На създателите на ДПС трябва да им се издигне паметник, чакаше ни Югославският сценарий
INP_Gost_043

Проф. Иво Христов

Започнахме с проекта „Ран-Ът“ няколко месеца след моето посещение – хората искаха да знаят какво трябва да направят. Аз вече работех по унгарския проект за преход, който беше ръководен от екип от американски и германски икономисти
INP_Gost_013

Ричард Ран